Region 16
2018 Region 16 Championships
July 11 - 14, 2018
Syracuse NY

DOWNLOAD REGION 16 RESULTS PART 1

DOWNLOAD REGION 16 RESULTS PART 2

DOWNLOAD REGION 16 RESULTS PART 3

DOWNLOAD REGION 16 RESULTS PART 4

 

2017 Region 16 Championships
July 12 - 15, 2017
West Springfield, MA

DOWNLOAD REGION 16 CHAMPIONSHIP RESULTS
 
2016 Region 16 Championships
July 20 - 23, 2016
Syracuse NY

DOWNLOAD REGION 16 CHAMPIONSHIP RESULTS